Text

Kedjespel och Flätverk


”Kedjan, länken och flätverket finns hela tiden närvarande i Birgitta Wikströms stramt sparsmakade och samtidigt lekfulla arbeten i metall, betong och i trä. I noggrant avvägda, avskalat enkla väggreliefer, objekt och målningar låter hon de långsamma processerna och den utsträckta tiden tala. De flesta av verken är små, vilket förstärker intrycket av experiment och försök. Med Brancusis oändliga pelare och minimalisternas serialitet i bakhuvudet prövar Birgitta Wikström möjligheter. Materialblandningarna och de olikartade angreppssätten gör det till en spännande utställning där en lekfull öppenhet möter det strävsamma arbetet med att hitta former som bär och färger som kan lösa upp och binda ihop. Hon prövar hur långt hon kan gå och fortfarande behålla kontakten med temat.”


 


Gunilla Grahn-Hinnfors

Göteborgsposten, januari 1998

Snörliv och Livstycken


I grunden handlar nog bilderna om mänsklig styrka och utsatthet.

Obetvinglighet och motstånd.

Motpolen hårt, slutet - växande ur något.

I ett försök att ge form åt, formulera mig kring detta,

blev bilderna till.

Torsons form har fängslat mig.

Korsetten, snörlivet som vackert beskriver torsons formspel.

Ett stycke liv.


Birgtta Wikström

Rescension 21 02 23

"Birgitta Wikström har en förmåga att skildra en tystnad och ett lugn som ändå oroar på något paradoxalt sätt. det skapar en spänning i tillgängelsen som gör att bilden dröjer sig kvar. Man blir inte klar med den...."

boborg.se